Kimberly Clark

Dotted line

Kimberly-Clark, een toonaangevend wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van
gezondheid en hygiëne heeft over de hele wereld circa 57.000 mensen in dienst die
bijdragen aan een totale omzet van $20 miljard. Kimberly-Clark verkoopt producten
voor zowel consumenten als het bedrijfsleven, industrie en gezondheidszorg. Onze
producten zijn in vele Europese landen leidende merken en worden vrijwel overal in
Europa geproduceerd. Kimberly-Clark maakt de benodigdheden voor een beter
leven en dagelijks vertrouwen dan ook meer dan 1,3 miljard mensen op de produc-
ten en oplossingen van Kimberly-Clark. Met bekende verzorgingsmerken, zowel
persoonlijk als voor het hele gezin, zoals Kleenex®, Page®, Kotex® en Depend®.

Ons succes is het resultaat van een steeds beter inzicht in onze klanten, kopers en
gebruikers van de innovaties die wij op de markt brengen. Dit heeft ertoe geleid dat
wij compleet nieuwe producten en categorieën zijn gaan ontwikkelen en de presta-
ties van onze bestaande merken hebben weten te verbeteren. Van gezinsverzor-
ging tot persoonlijke verzorging, op het gebied van oplossingen voor de werkplek,
gezondheidszorg en veiligheid, wij weten onze groei te stimuleren door het verbete-
ren van de gezondheid, hygiëne en welzijn van de mensen, iedere dag en overal ter

wereld. Als een internationaal bedrijf hechten wij bijzonder aan het creëren van een
eerlijkewerkomgeving waarin respect en betrokkenheid centraal staan. Een dergelijke
werkomgeving is een inspiratie voor onze diverse internationale teams om professi-
oneel te excelleren en een bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waarin wij
actief zijn. Het is bovendien onze verantwoordelijkheid om beter begrip te krijgen
van de impact die wij op de wereld hebben. Aandacht vragen voor vraagstukken op
het gebied van duurzaamheid en het implementeren van oplossingen door alle
geledingen van Kimberly-Clark heen is dan ook een essentieel onderdeel van onze
organisatie.

Door haar gehele 140-jarige geschiedenis heen heeft Kimberly-Clark zich altijd
gehouden aan een aantal simpele maar verhelderende waarden zoals die door
onze oprichters destijds al zijn geformuleerd: kwaliteit, service en rechtvaardigheid.
Dat zijn de maatstaven aan de hand waarvan wij de prestaties van onze leidingge-
venden en werknemers beoordelen. Deze waarden hebben ervoor gezorgd dat
Kimberly-Clark momenteel een internationaal innovatief bedrijf is dat superieure
producten fabriceert op het gebied van gezondheid en hygiëne voor gezinnen en
professionals van alle rangen en standen en in alle culturen overal ter wereld.Button KC Website Button Werken bij KC
Logo Page
Logo Popla
Logo Kleenex
Logo Kotex
Logo Little Swimmers
Logo Depend
Logo Depend

Logo FSC
Volg ons op
Cookie-instellingen